درباره شانیس

نقاشی فرآیندی است که طی آن رنگ بر روی یک سطح ایجاد نقش می کند و اثری خلق می شود. نقاشی تکنیک های مختلفی دارد یکی از آن تکنیک هانقاشی حجیم و برجسته می باشد که با ایجاد عمق و یا ضخامت از یک طرح در زمینه نقاشی برای تاثیر گذاری بیشتر بر روی مخاطب و واقعی جلوه دادن اثر صورت می گیرد.

اطلاعات تماس با ما


تلفن تماس : 982122732029
فکس : 98
ایمیل : Info@shanis-art.ir
وب‌سایت : http://www.shanis-art.ir